Zrušení objednávky - odstoupení od smlouvy

Home > Vše o nákupu > Zrušení objednávky - odstoupení od smlouvy


Postup pro zrušení objednávky ( odstoupení od kupní smlouvy ) se liší podle toho, v jakém stavu se v daný okamžik Vaše objednávka nachází :


Pokud zákazník zatím zásilku nepřevzal


V případě, že Vám zásilka prozatím nebyla doručena a Vy chcete danou objednávku zrušit, informujte nás v nejkratším možném termínu buď na e-mailové adrese objednavky@fitsport.eu , nebo telefonicky na čísle 377 461 999 nebo 373 701 730.


Pokud zákazník zásilku převzal


V případě, že již byla zásilka zákazníkem převzata, má zákazník právo na zrušení objednávky (odstoupení od kupní smlouvy) dle pravidel uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách, jejichž platné znění najdete na této stránce.
 

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitel


Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 
Odstoupení od smlouvy a zboží zasílejte na adresu prodávajícího:
 
Fitsport – Jiří Trampota  Chrástecká 20, 312 00 Plzeň,
 
Formy odstoupení od smlouvy :
 
písemě na adresu Fitsport – Jiří Trampota  Chrástecká 1309/20, 312 00 Plzeň,
 
telefonicky na číslech uvedených na našich webových stránkách v odkazu kontakty
 
zasláním SMS  na číslech uvedených na našich webových stránkách v odkazu kontakty
 
zasláním e-mailu na adresu objednavky@fitsport,eu
 
 
Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.)
 
0 kusů 0
377 461 999, 373 701 730
fitsport@fitsport.euPoužité obrázky jsou ze serveru
Copyright (c) 123RF Stock Photos